Autetaan Yhdessä – Let´s Help Together ry on hyväntekeväisyysyhdistys, jonka kotipaikka on Kaarinassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa avuntarpeessa olevia ihmisiä ja tarjota auttamisalusta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita auttamisesta tavalla tai toisella. Auttamisprojekteja voi olla erilaisia, eri auttajien kiinnostuksen ja resursoinnin mukaisesti. Yhdistyksen toimintaa ei ole rajattu maantieteellisesti, eikä avustustoimintaa ole kohdennettu vain tietyille ihmisryhmille.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on avuntarpeessa olevan ihmisen hyvinvoinnin lisääminen niin, että se edesauttaa hänen omaehtoista selviytymistään ja kunnioittaa hänen kulttuuriaan. Auttaminen voi tapahtua esim. taloudellisesti avustamalla tai toteuttamalla erilaisia auttamisprojekteja. Tärkeää on, että toimintaa tehdään yhdessä luotettavien ja tunnettujen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hyvinvoinnin lisääminen voi pitää sisällään tiedotusta ja koulutusta, hygieniasta huolehtimista, ravinnon mahdollistamista, terveydenhoitoa, sairaanhoitoa, väkivallan ehkäisyä, perheiden tukemista, kaikkea sellaista, mikä koetaan oleelliseksi. Emme halua pois sulkea mitään sellaista, mikä voisi edesauttaa jonkun toisen elämän laadun nostamista.

Yhdistys toimii kansallisesti sekä kansainvälisesti, ja täysin vapaaehtoistyöhön nojaten!

Auttamisesta tulee hyvämieli – Tule mukaan!